dinsdag 2 november 2010

Landverraad

door Cor Stoker

Oeps wat zeg ik nu weer, maar goed hier eerst even een definitie van Wiki “Landverraad is een verzamelnaam van misdrijven waarbij de externe veiligheid van een land in gevaar wordt gebracht. Hieronder vallen onder meer het doorspelen van staatsgeheimen aan een vreemde mogendheid en het medewerking verlenen aan een vijand in oorlogstijd (collaboratie).”

We gaan nog even verder en blijft u er even bij, want dit artikel zal enigszins als controversieel worden beschouwd, men kan het zelfs als smaad en laster beschouwen, maar soms moet je dingen scherp zetten om begrepen te worden.

Landverrader
Een landverrader is een persoon (of organisatie) die in een bepaalde situatie de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vijand. Een voorbeeld is een persoon die staatsgeheimen doorgeeft aan een ander land, of een staatshoofd dat voor een vijand op de vlucht slaat en zijn land aan deze vijand over laat. Iemand die tegen de staatsinrichting van zijn land is wordt soms ook als een landverrader beschouwd en tenslotte nog dit :

Aangezien de historische en juridische interpretatie van het begrip landverraad sterk afhankelijk is van de belangen van de bepalende institutie, alsmede de verdere loop van de geschiedenis, verdienen lijstjes van landverraders en landverradende instanties enige voorzichtigheid.

Nu is er een motie in de kamer ingebracht die op zijn zachtst gezegd controversioneel is of tegenstrijdig zoals u wilt en ook vanuit welke optiek je tegen deze motie aankijkt en ook hoe je tegen de Islam als religie of politieke doctrine aankijkt, opnieuw het zij niet vaak genoeg gezegd en gestipuleerd, het is niet meer dan een stelling, zeg maar ik laat me graag anderszins overtuigen maar dan wel graag met argumenten en niet met het cachot.

Ja zover is het al gegaan in Nedrigland, je vrijheid van meningsuiting en opvattingen moet op een goudschaaltje afgewogen worden, want voor je het weet is er wel ergens een gesubsidieerd clubje dat naar de rechter stapt en jouw vrijheid als smaad en laster beschouwd.

Maar nu tot het punt waar het omgaat, excuus voor het voorwoord, maar het was en is nodig om mijn gedachtespinsels even te verduidelijken, een Kamermeerderheid heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen geen doelstelling te maken van het tegengaan van de islamisering. Alleen de PVV en SGP stemden tegen en de Premier Mark Rutte had geen moeite met de oproep van de Kamer, maar vond hem wel overbodig. Volgens hem had hij al eens gezegd dat het tegengaan van de islamisering geen beleid is.

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is

Dus als ik het goed begrepen heb mag de Islamisering dus gewoon doorgaan, het is volgens Mark Rutte en de VVD geen enkel probleem, sterker kamerbreed, behalve de PVVen SGP, zien geen enkel bezwaar in verdere Islamisering.

Je kan dit als landverraad beschouwen, want als men ziet wat er wereldwijd gebeurt, zodra ergens de Islam voldoende grond onder de voeten heeft, is het gedaan met het oude bestaan, maar voor onze “volksvertegenwoordigers” schijnt dat geen enkel probleem te zijn, men juicht het zelfs toe op een vreemde manier.
Is men horende doof en ziende blind, want overal zie je aanslagen op christelijke doelen, worden mensen bedreigd met de dood, vermoorden mannen op straat én plein public hun echtgenote omdat ze in hun “eer” zijn gekrenkt, erkent de Islamiet geen wereldse wetten maar alleen de wet van de Koran en toch meent men dat wie daartegen ageert een xenofoob is.

Laten we eens hypothetisch aannemen dat de Islam daadwerkelijk behalve een religie ook een doctrine is, een isme dat de wereld wil omvatten en dus overal zijn stempel op wil drukken, door ge- en misbruik te maken van onze democratische rechten, infiltratie in het systeem om het van binnenuit op te blazen en over te nemen.

Vijfde colonne
De vijfde colonne is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er in een land of een andere eenheid bepaalde krachten aanwezig zijn die voor de vijand werken. De term suggereert een georganiseerde samenzwering die op instigatie van de vijand van binnenuit de weerstand probeert uit te hollen.

Deze omschrijving zou je dan naadloos op de angst voor de Islam kunnen projecteren, waarbij de toestroom van meer en meer Islamieten die niet participeren en integreren maar juist zich meer en meer manifesteren als éénheid die slechts één doel hebben, namelijk de Islam als prominente religie en doctrine in te voeren dan de nachtmerrie is van hen die minder gecharmeerd zijn van de cultuur omslag die hen wordt opgedrongen.

Sinterklaas, maar dan alleen zonder kruis op zijn mijter en het opdringen van het Suikerfeest, we worden bijna mal van al het halhal dat producenten menen te moeten propageren op hun producten om maar de Islamitische bevolking te aaien en te paaien, maar aan de dieren wordt niets gevraagd, die worden net als wij later, ritueel geslacht.

Wij zien overal om ons heen de uitwassen van de mislukte multicul, maar niet onze regenten die menen te regeren vanuit een ivoren toren en luxe Kamerzetels, zij beschouwen de nieuwkomers niet als pijnlijke brandnetels, maar als breekijzer om de opkomst van Wilders en zijn PVV af te remmen of op zijn minst te beperken.

Laat ik duidelijk zijn, zolang bijbels en kerken, christenen en joden in de meeste Islamitische landen vogelvrij zijn, zolang men in de Islamitische landen Israel het liefst gisteren de zee injoeg en zolang men humor, spot en cartoons op hun manier van leven, geloven alleen met geweld denkt te moeten pareren, dan wijs ik op mijn voorhoofd en denk ik welke gekken buigen hun nekken om vrijwillig als een lam het hoofd op het halhal hakblok te leggen.

Van mij mag ieder mens in God, Allah of de duivel geloven, mogen mensen zich bekeren tot hekserij, maar als men mij en mijn dierbaren gaat dwingen met hun valse liederen mee te zingen, dan zeg ik dat is de grens, dat is verlakkerij, dat is de bijl aan de wortels van de vrije seculiere democratie, dat is buigen voor tirannie en wie kent niet deze spreuk

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen... Dan dooft het licht

Angst is een slechte raadgever, maar wie angst negeert heeft van de natuur niets geleerd, angst is ook een natuurlijke reactie op naderend gevaar, daarom zouden bestuurders eens aan de verjaagde en belaagde homo’s, joden, Ambonezen en Nederlanders de vraag moeten stellen waarom zij gevlucht zijn uit de wijk(en) in de rechtsstaat van (on)democratisch Nederland

reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten