dinsdag 16 november 2010

Offerfeest gebaseerd op valsheid in geschrifte

door TP

Het offerfeest van de Mohammedanen houdt in de herdenking van het offeren van de zoon van Abraham aan God. Het was een beproeving voor Abraham, die zo lang had moeten wachten op een zoon. Uiteindelijk kreeg hij die, echter niet verwekt bij zijn vrouw Sarah, maar bij zijn slavin Hagar. Die zoon heette Ismaël.
Het zou, aldus talloze moslims, om die zoon gaan.
Wie echter de bijbel kent, weet dat Abraham alsnog een zoon kreeg van zijn vrouw, vanaf dat moment Sara geheten, en wel Izaäk. Dat was de zo lang verwachte zoon die Abraham als beproeving aan Gods trouw diende te offeren.

Opmerkelijk is, dat in de koran niet genoemd wordt om welke zoon het gaat. Men neemt echter aan, dat het Ismaël betrof en vanuit islamitisch standpunt bekeken is dat wel zo handig, immers daarmee claim je zelf de uitverkorenen van God te zijn. En dat merken wij tot op de dag van vandaag.
Verder nam Mohammed niet de moeite Hagar en Sara te noemen in de betreffende soera. Het hele verhaal hierover werd er even snel doorgejast. Een vluggertje zeg maar.

Niet alleen de Bijbelse geschiedenis werd door Mohammed naar lieve lust verdraaid en verkracht, maar de muzelmannen zijn daar nog steeds bedreven in. Zo wil men de Holocaust gaarne doodzwijgen en worden in Israël archeologische vondsten van de Joden verdonkeremaand - net zo lang tot vastgesteld kan worden, dat zij daar nooit geweest zijn - evenals het al eeuwen hun hobby is synagoges en kerken te vernietigen. Dan laat ik de gruwelijke afslachtingen nog even buiten beschouwing. Maar ik zou niemand durven wijsmaken, dat zij hun arbeid in deze gestaakt zouden hebben.

Terug naar het offerfeest. In de koran is dit na te lezen in soera De gerangschikten, vers 83 - 111. Pas in vers 112 verschijnt Izaäk, kennelijk als beloning van de goed doorstane beproeving.
De koran is een zeer onsamenhangend werkje en is goed beschouwd een soort errata - nou ja, voor wat het u waard is - van de bijbel, die dan zelf weer als overbodig met het oud vuil werd meegegeven. Ook menige verbetering werd weer vervangen door andere, zonder die eerdere echter te schrappen. Ik houd het erop, dat er enige miscommunicatie was tussen een analfabeet en een engel. Kan gebeuren.
Afijn, dan heeft u een beetje idee, hoe de koran in elkaar steekt. En laat ik vooral niet vergeten, dat de soera's naar grootte werden gerangschikt, hetgeen evenmin bijdraagt tot een doorzichtige chronologie. Toch kan eenvoudig worden vastgesteld, dat Mohammed het offer van Abraham in tijd naar voren heeft geschoven. Izaäk was nog niet in beeld! Dus hoefde Mohammed Ismaël helemaal niet te noemen om de bijbel naar zijn hand te zetten.

Vorig jaar vond er al hier en daar een discussie plaats over dat niet Ismaël de dans als offer ter nauwernood ontsprongen was, maar Izaäk.
Toen was er o.a. in De Spits nog te lezen:

Daarmee herdenken zij het offer van Abraham. Vlak voordat die op Gods bevel zijn zoon Ismaël zou doden, greep God in.

 en in De Pers:

Daarmee herdenken zij het offer van Abraham. Vlak voordat die op Gods bevel zijn zoon Ismaël zou doden, greep God in.

Zelfde bericht dus, klakkeloos ergens van overgenomen, want let wel, Ismaël wordt genoemd naast de Bijbelse naam Abraham en niet, zoals in de koran Ibrahim. Dan zou er tenminste nog enige logica inzitten.

In de kolom ernaast werd het nog bonter gemaakt:

De profeet was bereid om zijn zoon Ismaël (Isaak) aan God te offeren.

Izaäk staat tussen haakjes achter Ismaël, alsof het eigenlijk om dezelfde persoon gaat.
Vele bronnen op het internet laten nu, zo heb ik geconstateerd, maar in het midden om welke zoon van Abraham het gaat. Wel zo gemakkelijk!

Stond vorig jaar nog in het AD gedwee het Mohammedaanse standpunt, zoals het dhimmi's betaamt:

Daarmee herdenken zij het offer van Abraham. Vlak voordat die op Gods bevel zijn zoon Ismaël zou doden, greep God in. Niet Abrahams zoon, maar een schaap viel onder het mes.

nu lees ik:

Tijdens het Offerfeest herdenken moslims dat de profeet Ibrahim zijn zoon wilde offeren in opdracht van Allah, zo staat in de Koran.

In Nieuwsblad.be echter:

Abraham bindt Ismael vast en blinddoekt hem. Net op het moment dat hij wil uithalen met zijn mes verschijnt de engel Gabriël en geeft hem een ram om deze te offeren.

Hoewel ik al stelde, dat Mohammed de naam Ismaël niet noemde, hetgeen eenvoudig is na te gaan in genoemde soera, twijfelt onderstaande site daar vanzelfsprekend geen moment aan. Wie anders komt bij de toen nog enige zoon in aanmerking?

Met het Offerfeest, dat drie dagen duurt, herdenken moslims het offer van Ibrahim (Abraham). In de Koran staat het verhaal dat Allah aan Ibrahim vroeg om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen. Zo viel uiteindelijk niet Ibrahims zoon, maar een schaap onder het mes.

Op Klap.net lees ik:

Met dit feest herdenkt men het grote offer dat van Ibrahim werd gevraagd, toen hij de opdracht kreeg het dierbaarste dat hij bezat, zijn enige zoon, te offeren.

Zeker uit de laatste twee voorbeelden blijkt, dat Izaäk nog niet geboren was en het aldus wel Ismaël moest zijn.

Ik ben het geheel eens met Ben Kok. Mohammed heeft een eigen God gecreëerd, die totaal andere dingen doet en zegt dan die der Joden en Christenen. En dan heb ik het nog niet eens over hoe de islam de persoon benadert waaraan de Christenen hun naam nota bene danken. Velen van die laatsten weten niet hoe snel zij de nek van de haan moeten omdraaien alvorens die voor de derde keer kan kraaien...

2 opmerkingen:

Angelica zei

Heel knip en klaar verhaal TP, zoals altijd, straight to the point!

Angélica

TP zei

Tja, de analfabeet Mohammed verdraaide van alles met zijn zogenaamde visioenen, maar de bijbel is toch echt ouder dan de koran.

Een reactie posten