dinsdag 30 november 2010

Het mag niet meer!

door TP


Zij gaven het goede voorbeeld...
"De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!"

Dit mag niet meer. Voortaan is elke kritiek op religie racisme. Zo hebben de wijze dhimm... eh denkers van de Raad van Europa besloten. Onder lichte dwang natuurlijk van hen die meesters zijn in racisme in de antieke betekenis van het woord. De apartheidsstrevers bij uitstek. De intellectuele indelers der mensheid in moslims en niet-moslims. In de ware gelovigen en de ongelovigen. In de hoogstaande muzelmannen en de minderwaardige muzelslavinnen.

U en ik dachten, dat racisme met ras te maken had. Maar dat behoort tot het verleden. Dus onthoud: Christendom is een ras. Of u nu geel, rood, zwart of blank bent, als Christen behoort u tot een nieuw uitgeroepen ras. Dit om u even bij te praten.

De Raad heeft als doel de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens.  En het mag geen verwondering wekken, dat als de Europese Raad onder voorzitterschap staat van een typisch Europees land als Turkije, de rechten van de mens even stevig worden bijgesteld. Resolutie 1743  “Islam, Islamisme en Islamophobie in Europa” wordt erdoor gejast, waarin wordt opgeroepen kritiek op de islam in Europa te bestrijden. Nee, nee, niet met argumenten, want de aandacht voor de pluriforme democratie kent zo zijn beperkingen, maar meteen van tussen vier muren. En dat doet de Turkse... eh Europese Raad in samenwerking met de al even typisch Europese - check hier maar even  - Organisatie van de Islamitische Conferentie, die als doel heeft de belangen van de moslims wereldwijd te behartigen.
Dus dat zit wel snor.

Een kind kan bedenken, dat het aldus helemaal niet gaat om het nieuwe Christenras, maar om het muzelras.
Gelukkig hoeft u dat niet aan het CDA en de CU door te vertellen, want die zijn het roerend eens met de ondergang van hun eigen godsdie...eh ras. Ik raak telkens in de war. Het is ook even wennen.

Als je uitspraken doet als waarmee ik hierboven begon, is dat zeer racistisch en strafbaar. Niet meer doen dus. Ik had hiervoor dan ook graag Atatürk voor de rechter gesleept, maar de beste man leeft niet meer.

"Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie,"
is dan ook een uitspraak van ver voor de mag-niet-meer periode.
Turkije, bedoelde hij met 'onze natie', maar zou hij nu leven, dan vraag ik mij af of hij het woordje 'onze' nog zou gebruiken.

"De koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ’harby’, d.w.z. de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen. In die zin waren de zeeroversschepen van de Berberstaten de heilige vloot van de islam."

Mag niet meer. Het gaat in deze tijd niet meer om waarheid, maar het is stomweg racisme. Klaar!.
Maar ja, destijds kon Karl Marx dit nog gewoon zeggen.

"...dat Mohammed zich ermee op de borst klopt aan de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van dat onverteerbare boek zou hebben ontvangen, dat bij iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verlenen, zijn vaderland te vuur en te zwaard bestrijdt, … dat is nu met zekerheid iets wat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem alle natuurlijke licht heeft gedoofd."

Mag niet meer.
In deze tijd zou Voltaire Voltaire niet meer zijn. Onze hoogbegaafde Europese Raadsdhimm... eh -leden trekken bedenkelijke gezichten als zij zijn naam horen. Laat staan zijn mening.

"Als Karl Martell niet zou hebben gewonnen bij Poitiers: zouden wij al hebben afgerekend met de joodse wereld – het christendom is zoiets slaps –, dan zouden we nog liever het mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder komt in de zevende hemel! De Germanen zouden de wereld hebben veroverd, alleen door het christendom werden we daarvan afgehouden."

Mag nie... Ho even! Hier twijfel ik. Mag dit nou wel of niet? Komt toch deels redelijk politiek correct over, lijkt mij zo. En eigenlijk is Hitler best wel weer een beetje in.
Laat ik even zijn vriend, de grootmoefti van Jeruzalem, Mohammad Amin al-Hoesseini - zie foto - erbij halen:

"De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt met de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschappelijkheid, de familie en de kinderen. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van arbeid en creativiteit."

Eigenlijk denk ik, dat dit wel mag van de OIC... eh Europese Raad. Het komt toch de broodnodige ombuiging naar Eurabia ten goede.

"Individuele moslims mogen over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen, die haar volgen. Er bestaat geen grotere rugwaarts gekeerde kracht op de wereld."

Kijk, dit mag duidelijk niet. Dat van die kwaliteiten natuurlijk wel, maar dan begint de ellende. En dan citeer ik nog maar een klein gedeelte van Churchill, want ik moet wel aan zijn nakomelingen denken.

Nee, dan moet toch eerlijk geconstateerd worden, dat de nazi's een stuk beter voldoen aan de huidige islamiti... eh Europese normen en waarden. Neem nu eens zo'n Heinrich Himmler, toen reeds een Duits correct politicus en in de nazitijd Reichsführer-SS en chef van de Duitse politie:

"Ik moet zeggen, dat ik helemaal niets tegen de islam heb, want hij voedt voor mij in deze (islamitisch-Bosnische) SS-divisie genaamd ’Handschar’ (kromzwaard) zijn mensen op en belooft ze de hemel als ze hebben gevochten en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!"

Kijk, daar kun je mee aankomen in Brussel. Hoewel dat destijds natuurlijk iets anders ging. Maar een kniesoor die daar op let. Het zal u nu echter duidelijk zijn, dat de moff... eh, bepaalde Duitsers ons het goede voorbeeld gaven.

Goed, die kant moeten we op dus. Obama wijst ons de weg naar Mekka, maar dat kon niet gezegd worden van de zesde president van de Verenigde Staten, John Quincy Adams:

"In de 7e eeuw van de christelijke tijdrekening dook er een dolende Bedoeïne uit Hagars stam op (bedoeld wordt Mohammed), die uit de nieuwe leer van Jezus het geloof in de hoop op onsterfelijkheid overnam. Maar hij verdraaide deze tot onherkenbaarheid en sleurde hem door het slijk, door in zijn religie ieder loon, iedere hoop in de vorm van seksuele beloning te gieten. Hij vergiftigde de bronnen van menselijk geluk, door vrouwen te kleineren en polygamie toe te staan; en hij verklaarde, als deel van zijn religie, aan de rest van de mensheid de totale, op uitroeiing gerichte oorlog."

Walgelijk natuurlijk. Hiermee beledig je het ganse muzelras en dat moeten we niet hebben.

Kijk, ik kan best nog even doorgaan met dit soort discriminerende citaten, maar ik meen mijn punt wel duidelijk gemaakt te hebben.

En mocht u toch de nieuwe Apartheidswet aan uw laars willen lappen, dan heeft u in elk geval wat uitspraken tot uw beschikking om kwistig mee rond te strooien, maar meldt er vooral bij ter voorkoming van gevangenisstraf, dat ze niet van uzelf afkomstig zijn, maar van onbenullen als Voltaire, Schopenhauer, Oriana Fallaci, Alexis de Tocqueville, Blaise Pascal of Mustafa Kemal Atatürk, van wie de laatste het wel heel bont maakte:

"De islam, deze absurde Godleer van een immorele Bedoeïne, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt."

of  Dr. Younus Shaikh:

"Islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid!"

Hoe verzint  hij toch zoiets? Is dat niet vreselijk beledigend voor het muzelras? En dat terwijl de islam ons verlost van het zelfstandige denken, aldus Arzu Toker. Nou ja, hij zei het iets minder politiek correct:

"Islam verhindert het zelfstandige denken."

Maar waarom zouden wij het onszelf moeilijk maken, als het gemakkelijk kan?

Nee, geef mij maar de dicta... eh, de denkers van de Islamiti... eh Europese Raad. Ik raak er echt helemaal door in de war.
De tijd van zeggen wat je denkt is voorbij. Het wordt nu zeggen wat anderen zeiden wat u denkt. Als u mij nog kunt volgen.
Maar bedenk wel, dat Hitler het goede voorbeeld gaf.
Leve de Apartheid!

13 opmerkingen:

E.J. Bron zei

Met dank aan E.J. Bron (AmsterdamPost)!? ;)

TP zei

Zeker weten, Bert. Dat was mede mijn inspiratie om Resolutie 1743 nog eens onder de aandacht te brengen.
Alleen heb ik naar het oorspronkelijke Duitse artikel verwezen.
Het bevreemd mij, dat er zo weinig aandacht voor is, want de vrije meningsuiting staat wel degelijk op het spel.

Vele van de uitspraken waren mij bekend, maar het is geweldig ze nog eens op een rijtje te hebben.

Amsterdam Post heb ik ook toegevoegd aan mijn aanbevolen sites. Evenals het blog van Loor.
Ik kom jou overal tegen! Er is geen ontkomen aan!
En dat is maar goed ook!

L zei

Interessant, en goed geschreven.

D. G. Neree zei

'"Islam verhindert het zelfstandige denken.'

Dat mag dan weer wel, want dat is de hele bedoeling ervan.

E.J. Bron zei

@TP

AmsterdamPost en Loor zijn goede sites! Heb je Hoeiboei er wel bij staan trouwens? Mag ik die laatste 3 zinnen van je als een compliment opvatten?? ;)

TP zei

Het aardige is, dat nu Clark Kent m'n artikel in de rechter zijbalk van Het Vrije Volk heeft gezet, in plaats van als hoofdartikel, ik hier reacties krijg in plaats van elders.
Bedankt daarvoor overigens.
Ik ben ook blij D.G. Neree hier te zien. Ooit had ik ruzie met hem, en dat lag geheel aan mijzelf door een foute inschatting. Waarvoor ik mij overigens geëxcuseerd heb.

En ja Bert, je mag meer dan de laatste drie zinnen als een compliment opvatten. Ik bewonder je ijver en je weet altijd weer de juiste artikelen eruit te pikken.
Als de hele donderse boel hier in Nederland jouw artikelen nou eens op waarde zou schatten, had je jezelf allang overbodig gemaakt! Maar dat zit er nog niet in.

Ook hoeiboei heb ik toevallig zeer onlangs toegevoegd bij de aanbevolen sites/blogs en er zullen er nog wel meer volgen.

E.J. Bron zei

Dank u, waarde heer Tom Poes!!! :) ;)

Leuk blog trouwens. Ik heb het bij m'n favorieten gezet!

TP zei

Oké, dan kun je ook af en toe op het 6Mb-embleem linksboven klikken om het andere blog te bekijken!

Groene Leeuw zei

Om het citaat nog even aan te halen:De islam is een rottend kadaver.Inderdaad,dat is de hele waarheid.De vleesetende bacterien uit dit kadaver vreten hele volken op in het Midden-Oosten en ze waaieren uit over de hele wereld.Zoals de nazi's al zongen tijdens de blitz: Heute Deutschland und morgen die gansche welt.

Anoniem zei

TP zoals je al wist, maar toch ook even hier,

Perfect stuk TP petje af ...............!

TP zei

Dank je Cor.
Je zult meteen wel gezien hebben, dat jouw eigen columns hier ook staan, of op m'n andere blog.
Ook de Weblog van 6Mb houd ik nog bij.

Waar ik nog over pieker is reacties hier toegankelijker te maken, omdat ik natuurlijk niet constant hier zelf aanwezig ben. Maar het lijkt mij voor reageerders toch leuker om meteen hun reactie te kunnen zien.
Modereren kan altijd nog en in de disclaimer heb ik op de eigen verantwoording gewezen.
In principe moet ieder zijn mening kunnen zeggen, maar is daar wel zelf verantwoordelijk voor.

Anoniem zei

Je krijgt altijd een mail en je voorkomt spam en mensen die denken dat je blog als vuilnisbak mogen gebruiken.

Kritiek geen probleem, andere mening ook niet, maar scheldkanonnades e.d. zit je toch echt niet op te wachten TP

TP zei

Dat besef ik wel, Cor, maar ik kan elke reactie met uitsluitend scheldkanonnades altijd verwijderen. Te lezen krijg ik het hoe dan ook.
Zelf reageer ik weleens bij Loor {Verwondering is het begin van wijsheid) en dat vind ik als reageerder toch wel prettig. Je moet toch altijd nog een code intypen.
En zolang het niet storm loopt, is het nog wel te overzien.
Bij het PFF werkt de anonieme afdeling van HVV overigens eender als hier. En dat heeft zeker aanvankelijk veel vuilnis tegen gehouden.
Nu komt er nog zelden shitzooi.

Een reactie posten