zondag 31 oktober 2010

Eigen volk eerst ?!

door Cor Stoker

Zo ik heb meteen uw aandacht, want laten we wel wezen, de tekst “eigen volk eerst” is een beladen tekst, je kan er zelfs voor vervolgd worden, vreemd genoeg, want het is een doodnormale variatie op het hemd is nader dan de rok, hetgeen ineens een WEL geaccepteerde uitdrukking is en is gebleven.

Wat is er mis, met die kreet, trouwens Vol=Vol mag ook al niet, maar dat het ERG druk is, maf genoeg, mag dan wel weer wel, zo zijn er meer totaal onschuldige Nederlandse taalkundige uitspraken beladen geworden en zelfs strafbaar gebleken, maar mag je straffeloos een medeburger die PVV stemt wegzetten als een Bruinhemd, racist of fascist en tegelijkertijd roepen dat Wilders aanzet tot haat en tweedeling.

Links is kampioen bedenken van uitdrukkingen die als ze beladen worden, ineens “verboden” worden, zoals de term allochtoon, ingevoerd door de PvdA om nieuwe Nederlanders te omschrijven, er werden heuse studies aan besteed om te definiëren wie er WEL en wie GEEN allochtoon zou zijn, nu het woord ingeburgerd is, krijgt het ineens een beladen lading, want het zou aanzetten tot tweedeling.

Ik heb al vaker aangevoerd dat je nagenoeg iedere religie of religieuze sekte op de hak mag nemen, cabaretiers ,filmmakers, boekenschrijvers, cartoonisten, allemaal staken ze de draak met de kerk, de religie en of je dat smaakvol vond of niet, het kon, maar kan niet meer, want er is ineens een religie die korte metten maakt met spot en ook de rechtspraak steekt een spaak in het wiel van de vrije meningsuiting.

Maar terug naar eigen volk eerst, laten we eens kijken waarom de autochtone bevolking meer en meer genoeg heeft van de instroom en zich afkeert van de oude politiek om te gaan stemmen op de PVV zelfs als er geen buitenlander in hun wijk, dorp of buurtschap woont.

Veelal zijn het de ouderen die totaal gedesillusioneerd zich afkeren van de PvdA en het CDA, partijen waar ze traditioneel op stemden, want ze voelden zich verwant met deze confessionele partijen die voor gezin, solidariteit en sociaal beleid zouden staan en nu hun oude achterban letterlijk in de kou en hun hemd laten staan.

Leg het deze mensen eens uit, die vaak vanaf hun 15e jaar keihard hebben gewerkt, soms nog deels de oorlog hebben meegemaakt, hun hele leven trouw belastingen hebben betaald, niet in luxe en welvaart zijn opgegroeid maar iedere cent opzij legden voor later en nu ze van hun welverdiende pensioen/AOW willen genieten worden ze als oud vuil terzijde geschoven.

Voor de nieuwkomer(s) zijn er renteloze leningen tot 10.000 euro, worden er huizen beschikbaar gesteld, krijgen ze alle hulp en begrip, zijn er inburgeringcursussen, maar ook coaches, begeleiders, ondersteuners, juridische hulp, mogen ze weken en soms zelfs maanden terug naar land van herkomst voor vakantie enz. enz.

Maar Opa en Oma zitten in een tehuis te wachten op de (godgeklaagd) wekelijkse wasbeurt, is er geen tijd en gelegenheid voor een uitstapje laat staan een wandeling, zijn ze ineens kostbaar en niet kostbaar als bezit, maar als onkostenpost en weet de regering en overheden op een dubbeltje nauwkeurig te becijferen wat zij de maatschappij kosten, hetgeen ineens ondenkbaar en ongewenst is bij de Allochtonen die hier wonen, slechts de PVV maakte dat inzichtelijk.

Maar ook Truus en Kees, Henk en Ingrid, zien in hun dorp de voorzieningen verdwijnen, want hun woon en leefgemeenschap is ineens niet rendabel, verdwijnt de lokale buurtbus en zien ze hun dorpen, buurtschappen en wijken verpauperen terwijl in de steden en grote kernen megalonome miljoenen en soms miljarden slurpende projecten worden opgestart ter meerdere eer en glorie van de regenten en bestuurders van deze steden.

Ook voor hun kinderen wordt er nauwelijks iets georganiseerd en dan is het een hard gelag om te zien dat een stel raddraaiers die wijken onveilig maken en zich buiten de samenleving plaatsen wel mooie volledig betaalde excursies krijgen, een eigen jeugdhonk, muziek instrumenten of een sportvoorziening, terwijl zijzelf vervolgd en aangesproken worden als hun kinderen uit armoede en verveling in een schuur een bierfeestje houden.

Meten met twee maten is een vorm van discriminatie en positieve discriminatie is een leugen, want discrimineren kan nimmer positief zijn, dus mensen voortrekken omwille van hun af- en herkomst en niet vanwege hun kwaliteiten en parate kennis is per definitie de beste manier mensen te vervreemden van hun maatschappij want waarom moet je het liefst een lesbische, donkergekleurde, islamitische nieuwe Nederlander zijn om voorrang bij de sollicitatie te krijgen, daarmee bekwame hard studerende en welwillende gekwalificeerde mensen te passeren enkel en alleen omdat ze Nederlander van origine zijn.

Welk gezin geeft zijn buren hun nieuwe auto, beste kleren en de mooiste kamers van hun huis, om vervolgens zelf in het schuurtje te gaan wonen, omdat ze solidair zijn met de nieuwe buren die het minder hebben dan zij, nou simpel totaal niemand die bij zinnen is.

Terwijl wij als volk bewezen hebben solidair te zijn en diep in de buidel te willen tasten bij rampspoed en ellende, behandelt onze overheid en landsbestuur maar ook lokale bestuurders nieuwkomers alsof ze kleine koningen en koninginnen zijn, alles staat ten dienste van hen, een complete industrie verdient er een dik belegde boterham aan en Truus, Henk, Kees en Ingrid kijken met verbazing en verbijstering naar de steeds maar stijgende lasten en minder en minder wordende lusten en zo vermoord je de ooit zo geprezen solidariteit.

Maar wie de vinger legt op de etterende wond van voortrekken, meten met twee maten, omgekeerde discriminatie en opkomt voor zijn eigen mensen (ongeacht ras, huidskleur of religie) dus eigen volk eerst in woord en praktijk wil brengen is een verderfelijk mens, een gevaar voor de vreedzame samenleving en begeeft zich op een hellend vlak.

De Cohens en stampvoetende Pechtoldjes en dissidente CDA’rs verwerpen de kritiek, zij zijn namelijk de schuld van de tweedeling, zij zijn wars van iedere aanpak, want dat is zielig, het is zielig dat knaapjes met capuchons stelen en roven, intimideren en molesteren, we moeten begrip tonen voor hun problemen van ontworteling, we moeten onze cultuur vergeten en hun cultuur omarmen en als dat nog niet genoeg is moeten we op onze tenen lopen als we kritiek willen uiten op een dominante religie.

Een ieder gezond en welwillend mens komt op voor zijn eigen bestaan, wil best wat inleveren uit solidariteit, maar niet als die solidariteit onvrijwillig is maar onder dwang, intimidatie en vreemde religieuze wetten en regels afgedwongen wordt, dan ontstaat er haat en nijd en echt dat is niet de schuld van een terminologie “Eigen volk eerst”, maar meer vanwege het terzijde schuiven van de legitieme wensen, verwachtingen en rechten van het eigen volk, dat er generaties lang voor gewerkt en betaald heeft en zijn land ziet verloederen.

Een volk dichterlijk betichten en schofferen mag je alleen als dichter des vaderlands welkom in Nedrigland, waar wiens Neerlands bloed niet meer door de aderen mag stromen.

Columns van Cor Stoker

1 opmerking:

TP zei

Het is opmerkelijk, dat het linksche tuig zich wel meent vrijelijk te mogen uiten in hun mening in bewoordingen waarvoor Wilders voor de rechter gesleept wordt. Ene smeersmiecht Rabbae heeft er geen enkel probleem mee hardop te zeggen, dat de strijd tegen het fascisme is begonnen, waarmee hij kennelijk niet zijn eigen geliefde groeperingen bedoelt, maar meer Wilders en zijn aanhang, die nu juist het fascisme van de islam aan de kaak stellen.
Rabbae mag dat ongestraft, vanwege de twee maten...

Pechtold schroomt niet in de Tweede Slaapkamer Wilders een racist te noemen.
Pechtold mag dat ongestraft, vanwege de twee maten...

Een reactie posten