woensdag 18 januari 2012

VVV wat moet of doe je ermee ?!

door Cor Stoker

Wie denkt aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, zit goed fout. Verloedering, Verwildering en Verweesd zijn mijn VVV’s voor een nieuwe column die je wellicht aan het denken kan zetten.

Bij het aantreden van Pim Fortuyn werden de politici en de samenleving keihard gewezen op de verweesde samenleving en de puinhopen van Paars, in de gelijknamige boeken. En de hele Haagse kaasstolp viel over hem heen, kleineerde, sneerde en demoniseerde hem naar hartenlust en uiteindelijk was er een bereidwillige veganist die hem vermoordde en aldus de toekomst van een verweesde samenleving deskundig in zijn bloed smoorde.

Pim voorzag al wat er zou kunnen gebeuren en met de gevleugelde woorden “Ze kunnen me van de wereld rammen, maar mijn ideeën blijven bestaan” ging het politieke leven verder en haalde Den Haag opgelucht adem, de LPF ging terecht ten onder , maar de veenbrand woedde voort en werd door de moord niet gesmoord en ging men voort met de roep om een ander beleid.

Wilders trad aan en ziedaar, opnieuw kwamen de clichés uit de kast. Zijn taal en optreden waren andere koek. Pim hanteerde nog de floret, Wilders floreerde met keiharde uithalen en confronterende teksten die als een botte bijl neerkwamen en niet te vergelijken waren met de steken van Fortuyn, maar ondertussen ging door voortdurend wanbeleid en vriendjespolitiek het land allang meer en meer in puin en mochten de allochtonen in grote aantallen nog steeds binnenstromen, Wilders had en heeft gelijk, dit kun je niet met mooie volzinnen voorkomen.

Dweilen met de kraan open, het kan verkeren, schijnbaar wil men in den Haag het maar niet leren, ondertussen verpauperden meer en meer wijken, moeten Homo’s en andere burgers voor het op hen toegepaste geweld uitwijken, waarbij de burgervaders oreerden dat het altijd weer ging om een kleine groep randjongeren die men bovendien scheen te kennen, maar die maar niet aan ONZE samenleving wilden wennen.

De verloedering de derde V van dit verhaal, is NIET de schuld van Fortuyn, noch van Theo van Gogh of van Wilders, maar de schuld van de gevestigde orde, de vriendjespolitiek van de traditionele partijen, die wanbeleid beloonden met burgemeestersposten of andere bestuurlijke functies, die keer op keer wegkijken als er weer eens wat gebeurde in de probleemwijken.

Daders worden ineens slachtoffers, die door de zieligemensen industrie worden beschouwd als mensen die geholpen moeten worden, dus opvang, educatie, sport en spel, ach u kent het riedeltje wel en de echte slachtoffers…………..die hadden dikke pech, die staan de ontwikkeling van de multiculturele heilstaat alleen maar in de weg en wee diegene die zijn hand uitstak of tegenstand bood, die had kans op een straf van ouderwets water en brood.

Geert wordt verweten dat hij maar één issue heeft, namelijk de Islam bestrijden. Vreemd, dat hij voorspelde dat Griekenland een bodemloze put zou blijken, weggehoond heeft hij aangetoond gelijk te hebben. Ook over de EU heeft hij een uitgesproken mening, opnieuw wuift men zijn bezwaren weg en brengt men vrijwillig de door NEDERLANDERS opgebouwde pensioenen en spaarcenten in gevaar, ook 144 red een dier is een groot succes, maar ja Wilders is het grootte blonde gevaar en met veel misbaar roept men dat de PVV geen visie heeft en oreert men de vaste mantra’s van een falend beleid.

Ach die veilingmeester van D66 die zo graag een staatsman wil spelen, roept keer op keer de toverformule, dat al het kwaad wordt opgelost door meer geld in het Onderwijs te steken, dan komt alles goed en was ooit deze club tegen het Koningschap, nu staan ze in de rij voor warme handjesklap met oranje vlaggetjes en ageert tegen de PVV dat ze het land beschadigen.

Verloedering treedt op, als wet en ordehandhaving loze regels zijn geworden, criminaliteitcijfers dalen omdat gewone nette burgers niet meer om een aangifte malen, die toch wordt terzijde gelegd, als je onaangepaste gasten de ruimte geeft, als je je onderwijs neerhaalt tot een minimum niveau, als blijkt dat examens ook nog eens waardeloos zijn, als professoren worden betrapt op het knippen/plakken en vervalsen van hun onderzoeken en men na weer eens een schandaal, niet ingrijpt, maar weer eens een commissie van onderzoek instelt, dat een lijvig rapport produceert, maar waar dan vervolgens verder niets mee gebeurt.

Uitstroom van jong en echt talent, moedeloosheid bij hen die 30 en meer jaren keihard hebben gewerkt en die omwille van een staatsschuld die is ontstaan door wanbeleid worden gepakt, mensen die hun baan verliezen of bang zijn dat het hen overkomt, dat mijn waarde politici is de oorzaak van een totale verloedering van onze samenleving, dat is het gevoel van verweesd zijn, niet te worden gehoord en die elke betrokkenheid met het vaderland tot diep in de ziel heeft vermoord.

VVV- Verloedering, Verwildering en Verweesd, wat doe je ermee, niet door met meel in de mond te spreken, niet met fraaie volzinnen van excellentie zus en zo, maar de dingen bij hun naam te noemen, maar niet alleen benoemen maar er verdomme ook eens wat aan doen.

Hoelang kijken we nog toe hoe kinderen onnodig de dood ingejaagd worden door een falend beleid, het afschuiven van verantwoordelijkheid, dossiers aanmaken, commissies instellen en ondertussen blijkt keer op keer weer dat ergens onschuldige kinderen de dupe zijn van inadequaat beleid en bekopen zij dat met hun leven.

Hoe vaak mag je democratische kiezers, wegzetten als bruinhemden, fascisten of als racisten enkel en alleen omdat zij PVV stemden en hen straffeloos typeren als onderbuik types of laag opgeleiden, terwijl binnen de gevestigde politieke partijen het ene na het anders schandaal met de mantel der liefde wordt toegedekt en schijnbaar alles is toegestaan.

Hoelang accepteren we nog dat falende politici en bestuurders wegkomen met vet betaalde baantjes, hun verwoestende werk voort mogen zetten op andere posten en zichzelf verrijken, hoeveel immigranten laten we nog toe die mee komen eten uit de staatsruif en beslag leggen op de door hardwerkende Nederlanders opgebrachte en betaalde voorzieningen.

Ja dit land, dit mooie land achter de duinen, eens groen en beroemd om zijn schone straten en lage criminaliteit en een voorbeeld van saamhorigheid en compassie voor hen die schuldloos getroffen werden door een ramp, is door het wanbeleid van particraten en zakkenvullers, verweesd, verwildert en verloedert en verworden tot een afvalputje, goed gedaan Job, Maxime, Sap, Pechtold en ja ook Rutte want zij en vooral hun partijen deden mee aan het fenomeen VVV - Verloedering, Verwildering en Verweesd, geef gerust uw stem aan hen, klaag dan niet langer en buig voor de tirannie van de bovenonsgestelden.

Columns van Cor Stoker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten