zaterdag 7 januari 2012

Aanvallen !! het grote bashen van de PVV en Wilders

door Cor Stoker


De laatste tijd komen er meer en meer pseudo journalistieke onderzoeken naar het hoe en waarom van het gedrag van de heer Wilders, waarin ik een duidelijke overeenkomst constateer met de destijds gangbare aanvallen op de vermoorde politicus Fortuyn.

Wilders zou gebukt gaan onder een post traumatisch verleden en indo achtergronden, ook zou hij Joods bloed in de aderen hebben, waardoor hij pro Israel zou zijn en anti Islam en zijn haren zou hij blonderen in navolging van foute Indonesische strijders.

Nu Wilders terecht vraagt om een excuus richting de Joodse gemeenschap in de tweede wereldoorlog, naar aanleiding van een boek van boek ”Judging the Netherlands” van dr. Manfred Gerstenfeld waarin Els Borst en Zalm de rol van de Nederlandse regering en Koningin ter discussie stellen, valt men links en rechts over hem heen, terwijl het boek al een tijdje in de schappen ligt !!

Els Borst was verre van een vriendin van Pim Fortuyn, maar ook hij zou deze knieval richting de Joodse Gemeenschap zeker op de kaart hebben gezet, maar ja schandvlekken worden per definitie in Nederland onder het vloerkleed geveegd, selectiever verontwaardiging over wantoestanden en misdaden zijn slechts voorbehouden aan de door zichzelf bovenonsgestelden en dus wordt nu Wilders verweten dat hij “misbruik” maakt van populisme.

Destijds was het de gevestigde orde ook al niet welgevallig dat Fortuyn de vinger op zere plekken legde, verweet men hem zijn geaardheid, zou hij mensen onnodig beschadigen en kwetsen met zijn uitspraken en was zijn flamboyante levensstijl ongepast en te herleiden tot jeugdige trauma’s of misschien wel ingegeven door de verre voorvaderen.

Ook bij Wilders haalt men er van alles bij de haren erbij, nog even en iedereen die opstaat tegen de gevestigde orde en machten, heeft aan de verkeerde tepel van een foute voedster gelegen die wellicht ontsproten was door een buitenechtelijke relatie met een criminele grootouder welke de oorzaak zou zijn van zij querulant gedrag en dus moet men deze niet serieus nemen en bespotten en beschimpen.

Ondertussen tiert kindermisbruik en porno hoogtij, blijken rechters betrokken te zijn bij kwalijke zaken, komen bestuurders in opspraak vanwege machtsmisbruik en privé zelfverrijking door hun ambt, waarbij er meerdere malen bewezen is dat deze lieden NIET vervolgd worden en sterker nog gewoon maatschappelijke functies blijven bekleden.

Vreemd genoeg worden nieuwkomers in het politieke firmament steevast weggezet als onaangepaste xenofoben, mogelijke fascistoïde trekjes en niet te vergeten hun al dan niet bewezen criminele gedragingen, van een glaasje teveel op of ruzie met de buren.

Terwijl er een boekenkast te vullen is met foute handelingen van gevestigde politieke coryfeeën waarbij , openbare dronkenschap, zelfverrijking, bewezen leugens, toestaan en toelaten van misstanden met dodelijke gevolgen en rampen schijnbaar geen enkel probleem zijn voor het verder functioneren in het maatschappelijk bestel en burgermeester posten, commissariaten en bestuursfuncties doodnormaal worden beschouwd.

Maar o wee hij/zij die de gevestigde politieke landkaart opschudt, die wordt aan het kruis genageld, met pek en veren bedekt en op een strontkar publiekelijk te schande gezet, want de bovenonsgestelden hebben het alleenrecht, de media en de macht en invloed om de nieuwkomers naar de slachtbank te begeleiden en daarvoor is ieder middel geoorloofd.

Ooit sprak koninging Juliana dat ons land bij 9 miljoen inwoners VOL zou zijn, maar toen anderen dat riepen en zeiden Vol=Vol waren het ineens fascisten, bruinhemden en foute mensen, die een gevaar zouden zijn voor de samenleving en tweedeling, vervolgingen en pogroms zouden voorstaan.

Je mag als gevestigde orde wel een Limonade merk letterlijk afschieten en met valse informatie en pseudo wetenschap de kluit belazeren en dan word je nog een coryfee ook.

Laat al die schreeuwers nu eens beseffen dat Henk en Ingrid hun leugens, dogma’s, verdraaiingen en hun listen en bedrog niet meer als zoete koek slikken, dat het domme stemvee niet meer klakkeloos alles accepteert en gelooft wat hun voorgeschoteld wordt, maar dat via het Internet zij toegang hebben tot bijna alle misstanden die de gevestigde orde op haar kerfstok heeft, inclusief de leugens.

Nee Wilders is geen mooiprater, hij chargeert, hij attaqueert, hij manipuleert, hij domineert, dat mijn waarde lezers is nu juist zijn kracht en dat hij “bevriende” staatshoofden schoffeert, ach vele staatshoofd vrienden bleken later ineens vijanden van het volk en de democratie te zijn en destijds in een bruin verleden, was Adolf ook een “bevriend” staatshoofd.

Laten we vooral de regenten geloven, of die diepgravende journaille dames en heren die studeerden hoe je het volk vooral met desinformatie en leugens kunt manipuleren, zodat ze uit de welgevulde staatsruif kunnen blijven fourageren, dan komt alles goed, dan verdwijnt de crisis, verdampen de misdaadcijfers, door ze te verzwijgen of te seponeren en komt de EUrabia heilstaat als vanzelf.

Is dat wat men ons als democratisch wonder voorschotelt, feitelijk niet een monstrum, dat iedere vrijheid beperkt in waanzinnige regels, voedsel afkeurt omdat het niet recht genoeg is, onze belastingcenten uitdeelt aan hen die belasting ontduiken als nationale sport hebben gemaakt en die potverteerden terwijl u en ik spaarden voor een pensioen, dat ze nu deskundig de das omdoen, volg dan die blaters en mooipraters in de kamer en geloof hun leugens.

Doe effe normaal man, is niet ordinair het is een taal die we verstaan, maar die het parlement en hun adepten in hun hemd doen staan, want de parlementariërs praten liever met meel in de mond, eindeloze monologen, dure woorden en zinloos gepalaver over wie het met wie moet gaan doen in het volgende regeerseizoen, als ware het een boer zoekt vrouw concept, ze duiken zo met de vroegere politieke vijand in bed, zolang ze de nieuwkomer PVV maar erbuiten kunnen laten.

Dus als er weer eens een “diepgravend” verhaal komt over een PVV’er of blonde Geert, bedenk dan eerst het is niet de PVV die regeert, die gedoogt omdat het CDA niet samen met de grootste winnaar in de regering wilde zitten, ook omdat de rest hem mijdt als de pest, maar wel zijn steun gebruikt bij een amendement, kijk zo regeert men dit land.

Columns Cor Stoker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten