dinsdag 14 februari 2012

Discriminatie van een natie of verraad van de staat

door Cor Stoker

Ik verbaas me allang niet meer om de hypocrisie van de politiek en al helemaal niet over de leugenachtige en criminele activiteiten die men eufemistisch het Europarlement noemt, maar soms loopt het echt de spuigaten uit en ook nu weer stort men bagger over ons uit.

Geert Wilders en dus de PVV openen een meldpunt Overlast Oost-Europeanen, alwaar mensen, gewone burgers dus, hun grieven en problemen met de toestroom van nieuwkomers kunnen melden, NIET IEDERE immigrant is crimineel, nee dat klopt als een zwerende vinger, maar met deze toestroom is er ook in het kielzog een flinke groep die je liever niet in je land of als buur wilt hebben.

Nu zijn er vele meldpunten, Meld Misdaad Anoniem, waar je als burger dus straffeloos je buurman/vrouw of collega kan aangeven over vermeende misdaden en crimineel gedrag, kijk dat mag dus weer wel. Ook het Meldpunt Discriminatie is een toonbeeld van stigmatisering, zoals menig blogger, twitteraar of facebook gebruiker tot zijn schade en schande heeft mogen ontdekken, want o wee wie mogelijk discrimineert is het haasje.

Vreemd genoeg worden websites van de vredelievende, alwaar bagger en ellende over homoseksuelen en gewone Nederlanders wordt uitgestort niet aangepakt, dan is het religie en cultuur en dat, mijn beste lezers, maakt de mensen boos en zuur.

Een politicus die dus vraagt om informatie over wat onder de mensen leeft, (hetgeen de TAAK van IEDERE politicus en politica zou moeten zijn), wordt zo ongeveer verketterd alsof hij met pek en veren de vreemdelingen wil verjagen, alsof de inquisitie loert om hen te vierendelen, op de brandstapel te gooien of te stenigen, niets is minder waar, al lees en hoor je af en toe wel van die geluiden uit een ander kamp, maar dat benoemen is xenofobie of discriminatie, het is maar dat u het weet.

ALLE politieke partijen hebben uitgebreid al eens aandacht aan de problematiek van de import van criminaliteit uit Oost-Europa besteed, nou ja men heeft lipdiensten gedaan, daarna de oogjes en oortjes gesloten en snaveltjes toe, want er wat aan doen komen ze niet toe.

ALLE kranten hebben al artikelen besteed aan de criminaliteit vanuit het voormalige Oostblok, maar ja, als Geert Wilders het in kaart wil brengen en onderbouwen met gegevens vanuit het volk……………oeps da’s schrikken, Geert kreeg al met de Grieken gelijk, Geert heeft het met de EU gelijk, zoals hij al zo vaak gelijk kreeg en dat mijn beste lezers is nu juist de crux, niet de boodschap, maar de boodschapper moet worden gedood.

Baas in eigen huis, is allang een farce geworden, willen wij strengere regels voor immigranten dan roeptoetert het Haagse elite koor, zwaar gesubsidieerd, dat is verkeerd, dat mag niet van de EU of als dat niet helpt wordt u als xenofoob of fascist/racist weggezet.

Brussel heft, neemt, ontvreemdt, eist, bepaalt, ziet toe, maar wie gaf hen dat mandaat? Het Nederlandse volk zei NEE tegen de EU grondwet en kreeg toen laf diezelfde grondwet als verdrag, zo rekent men in de Haagse politiek met uw schijndemocratische regels af en voor straf, mag u langer werken want de EU brengt alle landen aan de bedelstaf.

Als een Nederlandse parlementariër terecht over integratie en immigratie vragen stelt, of de onevenredige criminaliteit van de nieuwkomers aan de kaak stelt, dan is Leiden in last, ach nee zet Leiden maar in de kast, het is het EU monster wat dicteert, u en mij regeert.

Hoelang willen wij nog het Juk van de EU dragen, hoelang willen wij nog aan hun spilzucht bijdragen, hoelang laten we ons door het EU monster nog knechten, hoelang laten we onze wetten en cultuur nog door de EU fanaten slechten?

Waar zijn de echte Geuzen gebleven, Neerlands trots in bange dagen, die het Juk van Alva verjoegen, de Nederlanden destijds hun aanzien gaven? Zijn zij verworden tot bange geesten, die zich laten ringeloren door een kleine politieke elite, die hun macht hebben gekocht door mensen aan zich te binden met penningen en giften? Waar zijn zij gebleven die mannen en vrouwen van dat oude geuzenlied?

Alle man van Neêrlands stam Voelen zich der vaad'ren zonen Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een erfdeel kwam Eigen meester, niemands knecht Recht en slecht Stalen vuist en rappe hand Zo is 't volk van Nederland

Betaal trouw uw belastingen, heffingen, legeskosten, buig voor de despoten uit de EU, buig voor de tirannie van een religie, buig voor de zelfbenoemde elite en denk dan aan deze spreuk Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht

Vrijheid mis je pas als het er niet meer is, bedenk zelf maar eens hoe vrij u nog bent, vrijheid is geen cadeau, ook geen wetmatigheid, vrijheid van denken, van uiten is een constante strijd, die we helaas al grotendeels hebben verloren aan een monstrum dat men euforisch de EU noemt, met zijn dictaten, regels en verdragen waarvoor men willens en wetens vergeten was, toestemming van de onderhavige burgers te vragen, dat heet dan een democratisch genomen besluit.

Geloof me niet, geloof de leugens van de media, de manipulaties van de roeptoeters die betaald worden voor hun staatspropaganda, waar de politieke bloedlijnen van de verraders van volk en vaderland zijn vertakt en u volgieten met hun dogma’s en angstbeelden over oorlog en haat en nijd, zij zijn het die ons mooie landje hebben verkocht en die ieder middel geoorloofd achten om de waarheid te verkrachten en wie ertegenin gaat met pek en veren te verjagen.

Wie nog steeds gelooft in de fabels die de regenten over ons uitstorten m.b.t. de EU welke welvaart en welzijn, vrede en voorspoed zou brengen is helaas gehersenspoeld door de media en de leugens en staatspropaganda die men over ons uitstort.

Nederland is verkocht, verkwanseld voor mooie baantjes die de politieke elite zichzelf toe-eigenden, ons parlement kan feitelijk naar huis gaan, want nagenoeg iedere wet, regelgeving, besluit of voorstel MOET getoetst worden aan de EU regelgeving.

Geert Wilders is een roepende in de woestijn en het politieke slangennest spuwt zijn gal en gif en venijn, want de waarheid van Wilders doet hen nu eenmaal meer en meer pijn.

Columns van Cor Stoker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten