zaterdag 18 februari 2012

Wie creëert de monsters die gaan moorden

door Cor Stoker

Keer op keer komen politici, BN’rs en andere prominenten voor het voetlicht om maar vooral te wijzen op de gevaren van rechts, welke Breiviks zouden voortbrengen, aanzetten zouden tot haat, of de opkomst van het fascisme zouden bewerkstelligen met geweld als leidraad.

Diezelfde mensen gebruiken dan kwalificaties waar de honden geen brood van lusten. Zo presteerde een commissaris van de Politie bij P&W te opteren dat PVV stemmers maar gedeporteerd moesten worden, worden woorden verdraaid, interviews met PVV’ers verknipt en geplakt om maar aan te tonen dat de boodschap en de boodschappers een gevaar inhouden.


Tot op heden heeft slechts één gestoorde in Noorwegen met mateloos geweld gemoord uit naam van een verward begrip als zou hij uit naam van alle vermeende rechtse bewegingen die moorden hebben gepleegd en dus moeten nu alle vermeende rechtse groeperingen en andersdenkenden zichzelf maar opheffen omdat één gek doordraaide.

Tegelijkertijd worden wereldwijd mensen uit naam van een onverdraagzame religie vermoord en verminkt, welke zichzelf ook nog eens eufemistisch de vredelievende noemt en eist men respect voor hun geloof. Dat mag men niet benoemen, want dan ben je een xenofoob, heb je een islamfobie of ben je extreem.

Zijn we vergeten dat in New York, Spanje, Londen onschuldige burgers zonder waarschuwing en zonder dat ze ooit maar één wandaad hadden gepleegd van het leven werden beroofd.

Zijn we vergeten dat allen die stelling nemen tegen de uitwassen van deze dominante en gewelddadige religie, voor het leven moeten vrezen, onder moeten duiken of levenslang bescherming moeten hebben, denk aan Salman Rushdie, maar ook Hirshi Ali, Wilders of de moord op onze eigen Theo van Gogh.

De ogen sluiten voor de realiteit en werkelijkheid is schijnbaar de nieuwe vorm van onderwerping aan intimidatie, sterker nog we veroordelen in eigen land kindermisbruik, starten een duur onderzoek m.b.t. kindermisbruik bij de Katholieke kerk, maar accepteren zonder enige vorm van protest dat de Islam kinderen uithuwelijkt.

Jarenlang stonden linkse mensen op de barricaden voor de emancipatie van de vrouw, baas in eigen buik, ban de BH, gelijke rechten enz. waren hun strijdpunten, maar het sluieren, hoofddoek en gescheiden zwemmen, sporten, school enz. welke de religie van de Islam vereist, worden ineens omarmd door diezelfde linksmensen, want dat is cultuur en dan roept men iets over de gematigde Islam en de dialoog.

Tegelijkertijd verkettert men een ieder die wijst op de gevaren van deze religie, die namelijk slechts één doel heeft, de wereldwijde dominantie van deze religie, verder erkent men binnen deze religie maar één wet en dat is de goddelijke wet van hun geloof de Sharia en dat botst met alles waar onze samenleving en vrijheid voor hebben gestaan.

Bewust zeg ik “hebben gestaan”, want we zijn allang niet meer vrij in het stelling nemen, wie dat nog denkt is niet van deze wereld, want Bloggers, cartoonisten en politici worden en werden vervolgd, omdat ze zouden aanzetten tot haat en geweld.

De wereld op zijn kop, dus als je de vinger legt op de stinkende wond van geweld, intimidatie en de ondermijning van ONZE cultuur en samenleving dan ben je verdacht en gevaarlijk, het is zoiets als een pyromaan zijn gang laten gaan, want hem afstoppen met de fakkel in zijn hand is lasterlijk, pas als het pand in de brand staat, mogen we ons wellicht gaan afvragen of de man met de fakkel wellicht de pyromaan zou kunnen zijn.

Ja dat klinkt bizar maar het is feitelijk dagelijkse kost, wie ageert tegen haatpredikende geestelijke leiders, is verdacht, niet de prediker, die oproept tot geweld en ontwrichting, maar diegenen die opkomen voor hun bevochten vrijheid en open samenleving is dan fout.

Het Breivik verhaal is een prachtige stok en links hanteert hem met verve, maar de moorden en misdaden van hun eigen achterban, zoals krakers, globalisten, rote armee, Rara om er maar even een paar te noemen, heten dan eufemistisch sociaal bewogen en bevlogen strijders.

Het is de Politieke heersende elite die de Breiviks kweekt, niet de bloggers, niet de cartoonisten, niet de mensen die waarschuwen voor de gevaren, want zij, de Politieke elite, waren en zijn het die de instroom toelieten, initieerden, steden en wijken lieten verpauperen, op thee visite gingen en met hun vale klerkensmoelen buigen voor de intimidatie.

Zelfs rechters meten met twee maten, want wie de religie aanhangt mag op compassie rekenen, krijgt lichtere straffen, want de cultuur maakte dat ze in de fout gingen of ze krijgen slechts een waarschuwing.

Wie kent niet de commotie en de blinde paniek die ontstond door de Damschreeuwer, dat was een signaal van de enorme angst die heerst onder het volk, angst voor aanslagen, angst voor een bom, blode angst die één enkele schreeuw aan het licht bracht, maar de elite sluit de ogen en vervolgd een verwarde schreeuwer en wacht op de volgende uitbarsting.

Wie wind zaait zal storm oogsten, is een oud spreekwoord, maar het is niet de bezorgde burger die wind zaait, het zijn de politici die mensen stigmatiseren die NIET op hun gevestigde elitaire kliek stemmen, maar op de ANTI partijen en hen wegzetten als gevaar voor de samenleving, want de geïmporteerde religie is deels hun stoelen garantie.

Ik vraag me af, waarom jonge mensen zoals Trisran ineens zwaar bewapend onschuldige mensen op scholen, supermarkten of winkelcentra neermaaien, zijn zij ook de schuld van rechts, nee zij hebben geen manifest maar zijn ook gestoord net als Breivik dat was, maar ja daar kan je niet mee scoren hé Sap, Roemer, Cohen, Pechtold en al die andere roeptoeters.

Zijn de aanslagen op onschuldige trein en metro reizigers de schuld van rechts, is de aanval op de WTC torens de schuld van Wilders, Fortuyn en al die anderen die waarschuwen en waarschuwden voor de gevaren van de Islamisering, de vraag is retorisch, zij waren en zijn slechts de boodschappers, maar NIET de daders, die mag u zoeken bij uzelve.

Ga eens wandelen op Margraten, of ander ereveld en zie hoeveel jonge mensen hun leven gaven voor de vrijheid, die u verkwanseld, de vrijheid om een mening te hebben, de vrijheid om kritiek te hebben, de vrijheid om als natie een eigen identiteit te hebben.

Zij gaven het grootste goed, namelijk hun leven, om ons een leven in vrijheid te geven, uw beleid is erop gericht om onze bevochten vrijheid te verkwanselen voor macht en invloed, voor een Eurabia zonder te hebben geluisterd naar het NEE van uw kiezers, u vermoorde mede hierdoor Fortuyn, Theo van Gogh door uw wegkijken en niet ingrijpen.

U creëert het klimaat van onderlinge haat, door anderen meer privileges te geven dan uw eigen volk, u bent schuldig aan het stigmatiseren van burgers die gebruik maken van hun kiesrecht en ze weg te zetten als criminelen en verdorven geesten, u bent als politieke elite samen met uw geestverwanten in de media de aanleiding, de oorzaak en het gevolg van de vervreemding en de animositeit van uw burgers.

Columns van Cor Stoker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten