zondag 11 september 2011

Dankzij 9/11 nieuwe religie

door TP


Vandaag is het tien jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers boorden en één in het Pentagon. Een derde stortte neer voor hij ernstiger schade kon aanbrengen.
De haatreligie die islam heet, had weer toegeslagen met zo'n drieduizend onschuldige dodelijke slachtoffers.
Allah zij geprezen.

Tofik Dibi heeft genoeg van die islam. Niet dat hij die vaarwel zegt, maar hij stampt een geheel nieuwe religie de grond uit.
Genaamd islam.
Want, zo stelde hij, de terroristen hebben zijn islam, de ware, in gijzeling genomen. En dat vreet aan hem.
Zo'n tien jaar na dato wil hij dat juist nu tot uitdrukking laten komen.

Één volgeling heeft hij al, Marcouch, en samen richtten zij een site op voor meer aanhangers.
Dus dat komt helemaal goed.
Nu ja, zij stellen ons de vredelievende islam voor. De islam zoals die werkelijk is. Volgens hen. En niet die van soera 47 de verzen 34 en 35:
34. Waarlijk, de ongelovigen, die van het pad van Allah afleiden en sterven, terwiil zij ongelovig zijn, Allah zal hen zeker niet vergeven.

35. Weifelt daarom niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben. Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen.
Dibi kon wel eens in een lastig parket geraken, indien hij niet hier en daar - en bijna overal - in de koran gaat zitten schrappen. Maar doet hij dat wel, dan wordt dat parket nog lastiger.

Tofik Dibi
Moslims moesten maar eens zelf gaan nadenken. Iets dat ik al jaren roep, maar mij, en anderen die datzelfde roepen, werd het nooit in dank afgenomen. Het gaf immers zo het idee, dat zij dat niet allang deden en dan ben je al gauw discriminerend bezig. Maar gelukkig hoort u het nu uit eigen gelederen. Hoewel, eigen? Hoe dan ook, geen linkse politicus die hem daarop zal afvallen. Hij maakt er meteen de eerste en de laatste fatwa van, de final fatwa.

Een islam, die van onderaf moet worden opgebouwd en niet van bovenaf in de strot geduwd wordt. Een islam, zeg maar, waarbij allah een andere rol krijgt toebedeeld.
Origineel, nietwaar?
Helaas, dan moet ik u teleurstellen. Dit soort pogingen werd al vaker gedaan en zullen nooit iets opleveren. Islam is islam en daar verandert geen mens iets aan. Want de koran is onschendbaar. Daar kan onze koningin een puntje aan zuigen.

Anne-Marie Delcambre schreef, zoals zovelen, een islam-ontmaskerend artikel, genaamd 'De gematigde islam bestaat niet'.
Een klein stukje daaruit:
Alle pogingen tot een liberale interpretatie waren gedoemd te mislukken, of het nou gaat om de Moetazilieten in de 9de eeuw, die betoogden dat de Koran niet van boven maar van beneden kwam, of die van de Ismaëlische sjiieten, die de Koran opvatten als een esoterisch geschrift. Iedereen die zijn intelligentie, zijn eigen vermogen tot oordelen gebruikte, moest wel falen, ook al waren zijn conclusies juist, want het is niet mogelijk het beter te weten dan Allah. Dit betekent dat elke historische en epistemologische studie, zoals die in het Westen is gedaan naar de Bijbel en de Evangeliën, ondenkbaar is en inderdaad ook nooit heeft plaatsgevonden.’ 
Deze foto werd genomen door een achternicht van mij.

Ik stel me even voor, dat beide heren  hevig bezig zijn met passages uit de koran te scheuren, want om anders zo'n religie van redelijk denkende mensen van onderaf aan de man te brengen, valt nog niet mee. Er zal dus nog wel enige tijd overheen gaan voor zij klaar zijn, maar misschien is het verstandig nu vast een verzoek in te dienen voor de bouw van een redelijke moskee, waarin dan gepredikt kan worden, dat homo's ook aardig kunnen zijn - tevens een stukje zelfbelang - en Joden geen apen zijn. Mogelijk zal dat aanvankelijk wat verbazing teweeg brengen, omdat men daar eigenlijk nog nooit zo bij had stilgestaan, maar vastgeroeste breinen komen nu eenmaal moeizaam op gang.
"Maar dat staat toch in de koran?" zal men opwerpen, nu men de eerste stappen op het nieuwe pad der zelfdenkers gaat zetten.
"Niet in de onze," en imam Dibi vraagt imam Marcouch even het boek aan te reiken en deze laatste overhandigt hem een werkje ter dikte van de Donald Duck.

Fawaz Jneid zit er niet zo mee. Die schrapt echt 47:35 niet uit de koran, want hij weet maar al te goed, dat er niets te schrappen valt uit de koran, en al helemaal niet als men een beetje vredelievend wil gaan doen. Hij vindt het prima als twee afvalligen een nieuwe religie bedenken, maar om die nou islam te noemen?
Van hem hoeft er niet gekneed te worden aan de islam om die wat gezelliger op de ongelovigen te laten overkomen. Immers, zijn linkse dhimmi's zijn er toch wel heilig van overtuigd, dat de islam een en al vrede is. Zelfs de  geschatte 270 miljoen moorden, die namens zijn haatideologie in zo'n 1400 jaar tijd gepleegd werden, zullen die sufkoppen niet doen ontwaken.
Islam is vrede, en daarmee uit.
Dus hoezo zelf nadenken? Het gaat toch reuze voor de wind?
Natuurlijk had 9/11 niets met de islam te maken.
Net zo min als al die andere vredelievende aanslagen.
Daar heeft hij echt Dibi en Marcouch niet voor nodig om dat bij elkaar te liegen. De linkse ezels maken dat zichzelf wel wijs.
9:123. O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.
Kijk, Dibi en Marcouch, dat noem ik nog eens islam!

En laten we wel wezen, er zijn nog zat hoge gebouwen over om Dibi vanaf te flikkeren.
Door die andere islam, met die volledige koran.

Hoe dan ook, ik wens Dibi veel succes met zijn poging tot verlichting, maar vrees toch, dat juist de ware moslims die niet de ware moslims zouden zijn, niet zullen ondertekenen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten