donderdag 6 januari 2011

Hoofddhimmisaris Bernard Welten

door TP

Bernard Welten
Die pet past ons allemaal...
De verklaring van de Stichting As-Soennah aangaande hoofddhimmisaris Welten berust op een aaneenrijging van grove afwendingen van een beschaafde samenleving. Ik zal het hele relaas hieronder laten volgen, zoals dat is na te lezen op Al-yaqeen, de website van die stichting.  Nu echter voorzien van mijn commentaar.
Blijkbaar heeft Nederland nog mensen op vooraanstaande posities waar het trots op kan zijn. De moedige uitspraak van korpschef Welten getuigt van hoog niveau, visie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Moedige uitspraak? Het is er één die juist de dhimmitude bevestigt. Het hoge niveau betreft een vroeg-middeleeuwse. Mensen van anno 2011 laten vrouwen niet in tenten rondlopen. Dit is stomweg mensonterend en wie daarmee instemt, geeft toe aan de ondergeschiktheid van vrouwen. Dit kan echt niet meer in een vrije Westerse samenleving. De politie is er o.a. om de vrijheid van mensen te beschermen. Daar horen vrouwen toch ook echt bij. Vanuit onze Westerse samenleving is het ronduit schandalig trots te zijn op dat soort vooraanstaande minkukels. Maar de moslimwereld is nu eenmaal de onze niet.

Als korpschef van de hoofdstad van Nederland behoort het tot zijn taak om te waken over de veiligheid van onze samenleving, de handhaving van de wet en het behoud van onze rechtsorde.
Onze samenleving?
Dat klopt, maar met 'onze' bedoelt de Stichting As-Soennah dan ook echt die van hun. Er is hen alles aangelegen zich niet aan onze samenleving aan te passen.

Zo wordt ook met de handhaving van de wet 'hun' wet bedoeld, die altijd boven elke wet zal staan door mensen gemaakt. Want als het boerkaverbod onze wet gaat worden, zal men het handhaven daarvan als onwettig beschouwen. Vandaar dat compliment aan Welten, dat hij zich niet aan die wet zal houden. Dan immers, houdt hij zich wel aan de wet, die Fawaz Jneid voor ogen heeft! Complimentjes van die kant zijn allesbehalve eervol. De stichting heeft het over een heel andere pet die ons allemaal zou passen.

Onze rechtsorde?
Jazeker, maar hun rechtsorde is de onze niet. En Welten gaat daar gaarne in mee. Hun 'rechtsorde' wil hij wel verdedigen. Die van de minderwaardigheid der vrouwen dus. Maar onze rechtsorde heeft die minderwaardigheid in de vorige eeuw achter zich gelaten. Welten is nogal gemakkelijk op de knieën te krijgen, maar daar win je de strijd tegen de apartheid niet mee.
Politici die als reactie op zijn woorden moord en brand schreeuwen dat de korpschef met deze uitspraken buiten zijn boekje is getreden, begrijpen blijkbaar niet de wijsheid achter zijn woorden. Ze begrijpen niet hoezeer de veiligheid van de samenleving samenhangt met saamhorigheid en respect.
Welke wijsheid? Die van een achterlijke religie, die al sinds veertien eeuwen volkomen stil staat en op geen enkele ontwikkeling kan bogen?
Welke veiligheid? De veiligheid die nu juist bedreigd wordt door het soort orthodoxe moslims, dat de boerka voorstaat? De veiligheid die Geert Wilders heeft, omdat hij de democratie wil verlossen van haatdragende imams? De veiligheid die Ali Hirsi Ali over zich uitgestort kreeg door Fawaz Jneid? Die veiligheid? Die samenleving? Die saamhorigheid? Dat respect?
Zodra een deel van de samenleving afgezonderd wordt en als doelwit genomen wordt van een onrechtmatige behandeling, dan heeft dat zijn weerslag op de gehele samenleving. De samenleving wordt daar niet veiliger van, integendeel, het zal hierdoor ontwricht raken.
Wie zondert een deel van de samenleving af? Zijn dat niet juist de moslims, die vrouwen in een boerka willen laten lopen? Welk beter voorbeeld zou men daarvan nog willen hebben? Nog afgezien van het feit, dat men helemaal niet van plan is bij de Westerse samenleving te willen horen.
En jazeker, als doelwit, maar dan wel om die vrouwen te bevrijden van het juk door o.a. de Stichting As-Soennah opgelegd. Juist om die onrechtmatige behandeling geheel volgens ONZE wetten uit te sluiten. Het is al ernstig genoeg, dat zulks bij velen niet eens doordringt zonder zo'n speciale wet en Godgeklaagd, dat dit nodig is. Een kind kan de vernedering al zien. Maar voor Welten is zelfs zo'n vanzelfsprekende wet te veel gevraagd.
En zo gaat de waanzin nog even door:
Korpschef Welten kiest met zijn uitspraak nadrukkelijk voor de veiligheid van de samenleving en doet daarmee zijn functie eer aan. Zoals hij zelf zegt: “Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt. Ik gebruik m’n verstand nog steeds.”
Zijn verstand is omlaag geschaald naar het denkraam der orthodoxe moslims, die er alles aan doen dat verstand uit te schakelen. Dat is gelukt bij Welten en dus wel een complimentje waard. Ondertussen doet hij onmiddellijk wat de islam van hem verwacht. Een bedenkelijke situatie voor een hedendaagse opperdiender.
Hij zal toch niet zijn eigen veiligheid op het oog hebben? Hij weet natuurlijk teveel van die van Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh, Salman Rushdie, Kurt Westergaard, e.v.a. Je zult je maar moeten laten beveiligen door je eigen mensen? Die kun je sowieso beter tussen de struiken laten zitten om je salaris bijeen te bekeuren.
Hij wijst erop dat de politie er is om vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen. Mocht het wetsvoorstel dat de boerka gaat verbieden door de Kamer aangenomen worden, dan zal hij burgerlijk ongehoorzaam zijn.
Die komende wet betreft nu juist de handhaving van genoemde punten. Maar daarvoor is Welten niet te porren.
En burgerlijke ongehoorzaamheid is hier helemaal niet aan de orde. Het zou islamitische ongehoorzaamheid betreffen. Je zult toch maar een preek over je uitgeroepen krijgen van Fawaz Jneid: "O God verblind Weltens' zicht, O God bezorg zijn hersenen een kanker."
Dat is nu overbodig. Meneer staat voorop bij het uitvoeren van de wet. Maar dan wel de sharia natuurlijk.
De Islamitische gemeenschap van Nederland draagt deze uitspraken een warm hart toe. Wij prijzen dit standpunt zeer. Het is belangrijk dat wij moslims onze ogen en oren open houden voor onze omgeving. Het is niet alleen onze plicht naar onszelf te kijken en naar ons eigen gedrag. Het is ook belangrijk dat wij in onze omgeving de goede krachten leren herkennen en deze ondersteunen.
Zo is dat. Alleen de islam is belangrijk en de rest kan tongkanker krijgen. Wij weten nu welke uitspraken de ware gelovigen een warm hart toe dragen.

De innemende persoon Jneid indoctrineert hoogstpersoonlijk kinderen op de site met dat de islam het enige ware geloof is en dat zij dat MOETEN geloven. Waarmee het dus meteen ophoudt een geloof te zijn. Maar dat terzijde.
Dus het is uiterst belangrijk de omgeving in de gaten houden om goede krachten te herkennen. Welten is er zo eentje. Gefeliciteerd, meneer de hoofddhimmisaris! Ook een voorspoedig 2011.
Vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn in het belang van iedereen. De Islamitische gemeenschap van Nederland is dankbaar voor iedereen die zich hiervoor inzet. En goed voorbeeld doet volgen.
Zo is dat. Zo lang die gelijkheid en rechtvaardigheid maar geen betrekking hebben op vrouwen, Joden, homo's en meer van dat ongelovige gespuis. Welkom in de 21ste eeuw!
Nu al heeft de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, zich achter de uitspraken van de korpschef geschaard. Wij hopen dat meer mensen zijn voorbeeld zullen volgen, de wijsheid van zijn woorden zullen inzien, en van Nederland op deze wijze daadwerkelijk een betere samenleving maken.

Stichting As-Soennah

5 januari 2011
Dacht ik, dat van der Laan gezegd heeft, dat de wetten ook voor Amsterdam golden.
Hij was niet gelukkig met de uitspraken van Welten, maar stelde, dat het verbod op de boerka nog geen wet is.
Maar wat nou als dat wel zo is? Of bedoelde hij tòch de sharia? Je weet het maar niet met die Linksche Parochianen. Zo staan zij vooraan baas in eigen buik te zijn. Zo ondersteunen zij een sekte die vrouwen uitkleedt tot op het bot.

Nou ja, dat laatste zinnetje moet u in dit geval net zo serieus nemen als die verklaring van de Stichting As-Soennah.
Ging Jneid maar ergens in Afghanistan een betere samenleving maken.
En dan krijgt hij er Welten wat mij betreft gratis bij.
Er wacht mogelijk een nieuwe missie daar.
Met alle respect.

2 opmerkingen:

ben kok zei

Prima Tom Poes!
Wie Fawaz Jneid wil zien en horen over soera 9:5, waarom toch al die haat tegen niet-moslims, die kan onze DVD "islam en waarheid" aanvragen.
Zie http://torayeshua.nl/cms/?p=1000 voor alle info en de trailer.
Andere geinterviewden: Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellina, Hans Jansen.
Maar ook de imams Jneid en Soltan, zodat we beide kanten horen.
O ja, PvdA er Aleid Wolfson, ook erg leuk en Rouvoet, 2 voorbeelden van politiek correcte rampen.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

TP zei

Heb meteen maar even het logo van de DVD 'Islam en Waarheid' hier ook neergezet.

Een reactie posten